V Krčkovicích vysvětili obecní kapličku

*  moh - 9.7.2009

Hrubá Skála – Krčkovice – Slavnostní fanfáry tří lesních rohů uvedly v sobotu 4. července 2009 v osadě Krčkovice významnou událost. Patrně po druhé ve své stoleté historii zde byla dopoledne znovu posvěcena malá obecní kaplička. Zděná stavba postavená l.p. 1909 v novogotickém slohu je zasvěcena Andělům strážným.

Místní osadníci a chalupáři se sešli na nově zrekonstruované návsi, kde je kaplička s Myslivecké trio - Jaroslav Hejral, Luboš Jerie a Petr Škoda v plné parádě.funkčním zvonem hlavní dominantou. Jsou tu nové lavičky, náves je ohraničena obrubníky, zmizelo různé elektrické vedení, které pohled na náves i samotnou kapličku znehodnocovalo. Už dříve byla na návsi přemístěna citlivě zrestaurovaná lidová památka - Boží muka.

Zvoník Jaroslav Nožička Slavnost zahájil starosta obce Hrubá Skála Jan Houška. V úvodu nejdříve přiblížil, jak se náves postupně rekonstruovala a díky tomu dnes patří k nejhezčím v celé obci Hrubá Skála. Zásluhu na tom mají jak samotní chalupáři, tak i dobrovolní hasiči a další lidé. Jan Houška jim za to veřejně poděkoval. K historii výstavby samotné kapličky pak starosta uvedl, že se o tom nedochovaly žadné kronikářské Otec František a pomocník Antonín Chylík se chystají žehnat kapličcezáznamy. Jen v kronice vyskeřské farnosti se našel údaj, že dne 14. července 1901 u příležitosti 12. sjezdu Hasičské župní jednoty byla sloužena na zdejší návsi polní mše. Tenkrát tu byl postaven oltář a tribuna pro kazatele. Farář ještě zaznamenal, že tehdy posvětil kříž v nové školní světnici a potom sloužil na návsi mši svatou. Řečnil tehdejší starosta Hrubé Skála Josef Brunclík. Kaplička byla v roce 1909 postavena na náklady krčkovických hospodářů. Tehdy na přelomu 19. a 20. století, jak uvádí Ottův slovník naučný, měli KRČOVICE 262 stálých obyvatel.

V sobotu byla kaplička znovu posvěcena současným duchovním správcem farnosti knězem Františkem Kocmanem z Rovenska pod Troskami. Otec František v úvodu připomněl zásluhy dvou věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, kteří k nám přinesli v 9. století Kristovo Přímo na návsi bylo improvizované pódiumnáboženství. Postupně se začaly stavět různé svatyně, kostelíky a potom i kláštery. V neposlední řadě každá obec chtěla mít svůj farní kostel. Nákladem věřících a různých donátorů se budovaly kapličky či zvoničky také v menších osadách. To byl případ Krčkovic, které nikdy nebyly samostatnou obcí, i když o to několikrát v minulosti osadníci usilovali.

Vyvrcholením obřadu bylo vlastní svěcení. Farář František Kocman v doprovodu ministranta Antonína Chylíka kapličku zvenčí i zevnitř svěcenou vodou několikrát vykropil. Potom se na improvizovaném pódiu představily v tanečním programu děti z Turnova. Velký prostor dostali hornisté a hlavně myslivci Petr Škoda, Luboš Jerie a Jaroslav Hejral. Parádně troubili části ze Svatohubertské mše „B“ dur. Dobrovolní hasiči všem účastníkům připravili dostatek nápojů a občerstvení. Pravý guláš měl například na starosti současný zvoník a chalupářJaroslav Nožička.

(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 24.1.2021 20:45:47 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------