V Rokytnici se dočkají posílení proudu

*  moh - 12.12.2009

Rokytnice pod Troskami - V okolí známého Rokytnického rybníku už ukládají do země první metry elektrického silového kabelu. Nový přívod a také transformátor tak v nejbližší době posílí napětí v elektrické síti v této části obce Hrubá Skála. Nespokojení občané v Rokytnici po nápravě stavu poslední roky marně volali, dokonce psali na společnost ČEZ Prodej petice.

V této části Hrubé Skály - při silnici na hrad Trosky - vyrostlo v posledních letech sedm Těžkou jílovitou zeminou se prokousávájí kopáči  Martin Halásek a Richard Müllerrodiných domů a penzionů. Další rodinný domek dostal nedávno stavební povolení. Proto kapacita elektrické sítě potřebám domácností vůbec nestačí. Podpětí způsobuje těžkosti s fungováním různých elektrických spotřebičů a odběratelé mají také vyšší spotřebu proudu. Jednou z překážek pro posílení zdejší sítě byly v minulosti různé majetkové přesuny a nesouhlasy majitelů nemovitostí s umístěním potřebného elektrického vedení. To se nakonec podařilo jednáním a rovněž úsilím jedné z postižených rodin odstranit a Stavební úřad v Turnově i Správa CHKO Český ráj mohly vydat patřičná povolení.

Dodavatelem zemních prací je královehradecká firma Matex HK. V nepřístupném První metry uložených kabelů, pokládají se do hloubky kolem 120 cm. Detail silového kabelurozbahněném terénu se do více než metrové hloubky prokousávají kopáči a ve volné přírodě hloubí potřebnou rýhu rypadalo Caterpillar Michala Husara. Nová trasa vedení povede do Rokytnice převážně zemním silovým kabelem, čímž se sníží počty stožárů v krajině, která patří zčásti do přírodní rezervace Podtrosecká údolí. Také se tím odstraní příčiny mnoha výpadků a dalších poruch. Například letošní červencová vichřice vyřadila osadu z dodávky elektrického proudu po celé čtyři dny. V Rokytnici pod Troskami se ještě postaví nový transformátor pro nízké napětí, který posílí potřebnou výkonovou kapacitu zdejší rozvodné sítě. Předpokládaný konec zemních prací je do konce letošního roku. Montáže transformátoru a rekonstrukce vedení v Rokytnici bude pokračovat v příštím roce.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 21.9.2019 17:10:37 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------