Na Hruboskalsku přibývají zvoničky

*  moh - 25.4.2010

Radvánovice – V sobotu odpoledne na sv. Jiří se rozezněl bronzový zvon na počest rekonstrukce sloupové zvoničky. Rozhoupala ho dlouholetá zvonice Miloslava Tajmrová. Slavnostní událost uvedla starostka obce Karlovice Vlasta Špačková. Mezi hosty byly například paní Karoušková a Nejeschlebová.

Zvonice Miloslava Tajmrová (vpravo) ověřuje s Vlastou Špačkovou upevnění lana a potom už předvádí,  jak se správně zvoníPředchozí sloupová zvonička na vysoké betonové noze stála v těsném sousedství křížku, nejstarší památky Radvánovic. Tvůrcem lidové památky byl roku 1840 známý kameník Jan Zeman ze Žernova. Při restaurování památky v roce 1993 vyslovili odborníci názor, že by stará zvonička měla být přemístěna jinam. Nevzhledná silueta rušila dojem Zemanova díla. Zvonička však historicky vždy stála v těchto místech Radvánovic. Proto se obec rozhodla rekonstruovat zvoničku v přírodním materiálu a trochu ji posunout stranou.

Kytičku za sochaře Jiřího Nováka převzala paní KarouškováBorovice rostla v Mírové pod Kozákovem a na její přeměně ve zvoničku se podílelo mnoho lidí, kterým starostka ve své řeči poděkovala. Například její originální upevnění je nápadem nedávno zesnulého sochaře Jiřího Nováka z Hrubé Skály.
Potom se prvního zvonění ujala Miloslava Tajmrová, dcera dlouholetých zvoníků na Hrubé Skále. Na závěr slavnosti dostaly květiny za tvůrce Jiřího Nováka paní Karoušková a za Romana Nejeschleba z Bělé u Turnova, paní Nejeschlebová.

Další nová zvonička se tentokrát dokončuje v osadě Hrubé Skály v Rokytnici, v místě u Tobišků čp. 2.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 21.9.2019 17:58:35 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------