Turnovský spolek rodáků hodnotil uplynulý rok

*  moh - 4.2.2013

Turnov – V hotelu Karel IV se v sobotu 2. února odpoledne uskutečnila valná hromada známého Spolku rodáků a přátel Turnova. Mezi účastníky se přišel podívat senátor Jaromír Jeřmář a jednání pozdravila i turnovská starostka Hana Maierová.

Místo tradiční kulturní vložky shlédli na úvod účastníci dokumentární film o vlastenci a štedrém mecenáši Bohuslavu Janu Horáčkovi - nazvanýNávraty krajana. Vzpomínkový dokument s finanční podporou Nadace BJH Českému ráji vytvořil Jiří Mohaupt z Hrubé Skály-Rokytnice. Bylo to právě na loňské valné hromadě spolku, kde o svém záměru natočit dokument tvůrce poprvé hovořil. Vloni uběhlo od náhlé smrti slavného rodáka, vlastence a mecenáše z Radvánovic deset let. Dvacetiminutový dokument je vystavěn zejména na vyprávění a vzpomínkách jeho přátel a spolupracovníků. Autor také použil fotografie a některé záběry z archivu Horáčkovy nadace a videoarchivu Obecního úřadu v Karlovicích.

Další část valné hromady se už nesla v pracovním ruchu. Předseda spolku Otakar Grund připromněl loňské aktivity, schůze, poznávací zájezdy, výlety, a také pořádání letních koncertů v kostelíku sv. Josefa na Hrubé Skále. Vedle vydávání dvou čísel zpravodaje Náš Turnov jsou koncerty finančně nejnákladnější akcí. Předseda Grund si dále postekl, že členové spolku stárnou a mladých nepřibývá. V současnosti vede spolek údaje o 348 členech, což je o 15 méně než vloni. Za zesnuléné členy se pietně držela minuta ticha. Největší počet rodáků a přátel žije na Turnovsku, samostatnou pobočku má spolek v Praze. Jednotliví členové se také hlásí z několika míst naší republiky i ze zahraniční.Pro ně je právě zpravodaj Náš Turnov vítaným zdrojem informací.

V diskuzi mimo vystoupila vedoucí pražské pobočky Anna Mánková, která přiblížila tamní spolkový život. Zmínila, že rodácký spolek má své kořeny v Praze, kde stáli u jeho založení přátelé kolem historika a vlastence, daliměřického rodáka Josefa Pekaře(1870-1937). Poděkovala za spolupráci s mateřským spolkem a městem, podporující cesty třeba pracovníků muzea, kteří v Praze připravují zajímavé besedy. S krátkou zdravicí si připojil zástupce Spolku Karolíny Světlé ze Světlé pod Ještědem. Starostka Hana Maierová mimo jiné zmínila, že odchází z pozice starostky do Liberce. A také přiblížila velké investiční akce připravované ve městě, i loňské odhalení plastiky před Kulturním centrem Střelnice, jako výraz pocty B.J. Horáčkovi.

Letošní valná hramada byla volební, a tak účastníci volili nové zástupce do výboru a revizní komise. Poděkování za dobrovolnou práci pro spolek se dostalo odcházejícímu Prof. Daliboru Sehnoutkovi a Jaromíru Ducháčovi.

(jim)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 17.8.2022 16:23:00 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------