Bývalý zlatokop se zastavil u Studničků v Tatobitech
František Nekovář : Diamanty jsem odmítal

*  moh - 24.2.2013

TATOBITY : Ve čtvrtek 21. února - dlouho do noci - se v restauraci U Studničků zvědavým posluchačům představil bývalý exulant a také odvážný prospektor Ing. František Nekovář. Jen malokterý našinec se může pochlubit tím, že mu rukama prošly desítky kilogramů vytěženého surového zlata... Snad i víc. Na besedu si afrického cestovatele, ale z části i dobrodruha Františka Nekováře pozvalo Občanské sdružení Dědina.

Zemí zaslíbenou byla pro Nekováře středoafrická republika Burkina Faso, dříve Horní Volta. Tam je těžba nerostů jedním z hlavních zdrojů ekonomiky. Při těžbě zlata zaměstnával až 5000 domorodců. Byla to jedna z dohodnutých podmínek tamní vlády. Velké zahraniční společnosti těží nerosty jako zlato, zinek a další ve velkém, ale s pomocí nejnovějších technologií a moc práce domorodým obyvatelům nenabízejí.

Strojní inženýr Franc Nekovář se do Afriky dostal už v roce 1985 z Německa, kde žil poblíž Stuttgartu. Poznal řadu zemí od Konga, přes Kamerun, Guineu, Benin atp. Nyní se hlavně angažuje ve velkorysém projektu obnovy afrických tropických pralesů. Za sebou má světový fond WGL, naše ministerstvo životního prostředí, Evropskou komisi atp. Chce s domorodci vysadit na 400 milionů sazenic původních, rychle rostoucích stromů. Pod těmito vysokými stromy by se lépe mohlo rozvíjet místní zemědělství. Koruny stromů půdu zastíní a udrží vláhu. Zatím jsou tam po likvidovaných a vypalovaných pralesích neúrodné savany, zcela vyprahlé půdy. Samotné sazenice se musí vysazovat ve velkých balech, aby se v chudé zemině vůbec ujaly a zakořenily.

Pochopitelně došlo i na jeho hledání nerostů a zlatokopectví. Nekovář tam získal několik licencí na těžbu. Těžilo se vysekáváním zlata z žíly, která rostla v tvrdém křemenu. Například zmínil, že ručně vytěžené surové zlato po určité době vozili autem do hlavního města, kde ho prodávali vládě. Nazpátek vozily kupy peněz na výplaty, které v bance plnili do pytlů. Řidičem vozidla a ochráncem se náhodou stal domorodec, vůdce jedné z tamních band, který ho vlastně při tak náročných cestách hlídal. A kdo se na „France“ někdy zle podíval, ten špatně skončil! Hlavy odpůrců přinesl další den v pytli. ..V Burkyně Faso převládají muslimové, kterým více manželek není cizí. Za odměnu jednou dostal Franc od domorodce dvě ženy, ale pro obavy před velmi rozšířeným AIDS Franc je nakonec věnoval jinému.
Inženýr Nekovář přivezl do Tatobit filmy, a také různé nástroje, třeba malé prospektorské váhy, dýku, která pomazaná prudkým přírodním jedem dovedla usmrtit útočící zvíře ještě ve vzduchu...

Zmínil, že při hledání zlata také objevil několikrát surové diamanty, ale ty raději zahrabal. Těžko se s nimi prý obchoduje. Zlato má pevné i světové ceny, u diamantů se těžko nějaká cena změří a určuje, přitahují také neštěstí... Ze svých afrických dobrodružství sepsal František Nekovář podklady pro knížku, ze které četl krátké úryvky.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 17.8.2022 16:32:59 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------