Z obnoveného kostelíčku v Prackově se ozval hlas zvonku

*  moh - 13.9.2013

Prackov pod Kozákovem - V neděli 8. září asi hodinu po poledni se z Prackova pod Kozákovem ozvalo klinkání malého zvonku. Jeho vyšší bronzový hlas dával tímto na srozuměnou, že kaple Panny Marie je po celkovém zrestaurování opět přístupná dobrým a vnímavým lidem. Postarala se o to výjimečná komunita lidí - Občanské sdružení za záchranu kapličky na Prackově, které vzniklo před třemi lety jako spolek rodáků, občanů a přátel této podkozákovské osady.

"No, moc spokojený se zvoněním jsem nebyl," svěřil se mi krátce příležitostný zvoník Radomír Trojovský z Prackova. "Je to opravdu malý zvonek a silnější lano, tak mi chvíli trvalo, než jsem našel potřebný rytmus," dodal na vysvětlenou. Dokončená obnova kapličky zasvěcené Panně Marii přilákala do osady několik stovek návštěvníků na tradiční obnovenou staročeskou pouť. Poutě tady kdysi bývaly velmi slavné až do třicátých let 20. století, kdy zanikly.

Přítomné hosty uvítali za vedení občanského sdružení Miloš Haken s Alenou Radoušovou. Kdo viděl před třemi lety stav objektu, hrozící zkázou, musí úsilí tohoto sdružení rozhodně ocenit. Na Turnovsku je to snad první takový příklad občanské aktivity. Předsedkyně sdružení v úvodu zmínila historii tohoto lidového skvostu, který nechal ze svých vlastních prostředků v roce 1919 postavit na svém pozemku zbožný rolník František Trakal. Celá léta byla kaple v soukromém majetku rodiny Židů, potomků pana Trakala, kteří ji dle svých možností udržovali až do roku 2010, tehdy se rozhodli ji věnovat nově vzniklému občanskému sdružení. Během krátké doby se podařilo nechat kapli P. Marie zapsat do seznamu kulturních památek Ministerstva kultury ČR, aby bylo možno požádat o dotace z různých fondů na záchranu kulturního dědictví.

Občanské sdružení se rozhodlo na základě znalostí historie tohoto regionu, kde vedle zbožných katolíků, bylo i hodně neméně zbožných protestantů, pro ekumenický charakter tohoto slavnostního dne. Před vlastním obřadem přítomné pozdravila Mgr. Lada Kocourková z Církve československé husitské v Semilech, Petr Boudný, pastor Jednoty bratrské z Turnova a Mgr. Petr Činčala PhD, misionář a zakladatel Generace víry v Liberci. Nakonec kostelíček zvenku i zevnitř posvětil a vykropil svěcenou vodou Mgr. Radek Jurnečka, arciděkan liberecký.

Při prohlídce interiéru kapličky se mi svěřil starší muž, že se do Prackova vrátil po šedesáti letech. Kdysi s babičkou chodíval na poutě s procesím až z Kostelních (Klokočských) Louček. "Bývalo tady vždycky hodně lidí, to si vybavuji, ale asi tak jeden až dva stánky. Teď jich jsou dvě řady," pochvaloval si. A to ještě ženy ze sdružení připravily několik prostřených stolů s pohoštěním. Podívat se a potěšit přišel i kronikář ze sousedního Vesce - učitel ve výslužbě František Mlejnek.

Po kapličce ve Vesci a zvoničce ve Smrčí se tak podařilo zachránit další památku v krajině pod Kozákovem.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 23.4.2024 10:36:36 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------