Jeskyně lásky – Adamovo lože

L.  Sluka - 23.10.2001

Romantické místo, hojně navštěvované mileneckými dvojicemi, je místem, kde se již odehrálo mnoho scén mezi spřízněnými dušemi.

„…Jedna skála má v rozštěpině oltář lásky, arciť zubem času valně zchátralý, na němž mimo nečitelného nápisu možno rozeznati dvé postav, vinoucích se k sobě v objetí Adamovo lože na obrázku z 30. let 20. století. Zde je ještě vidět téměř původní podoba lože.Adamovo lože dnes. Zde je vidět jak je vytesaná pohovka poškozena.lásky. Proti této skále vypíná se druhá skála, v níž nalézá se dosti prostorná jeskyně a v ní, celou délku i šířku vyplňující velká, ze skály dosti pěkně vytesaná pohovka. Pobyt v místech těch jest přerozkošný!"


Tolik úryvek z Knihy Českého ráje od Václava Durycha, vydané roku 1886.Toto kouzelné místo se zachovalo dodnes, i když zub času a samozřejmě i turisté, udělali své.

Historie vzniku Adamova lože.


František Adam z Valdštejna, rytíř Maltézského řádu, jež v letech 1787 – 1785 Vpravo je vidět dvojici nahých postav, vlevo pak je vytesán nápis o Bibli Kralické.bojoval v tureckých válkách, pobýval později na zámku Hrubá Skála u svého bratra Josefa. V soutěsce nedaleko zámku Hrubá Skála nechal zřídit „Venušinu sluj". Sochař Chládek z Turnova, na jeho objednávku, vytesal do skály oltář lásky, vedle něhož stála nahá Dnešní podoba tohoto místa.milenecká dvojice. Oltář byl zakončen soškou Amora. Naproti, ve skalní prohlubni, byla vytesána široká pohovka, pod níž se choulí dva lvi. Tato „Venušina sluj" byla zejména v 19. století hojně navštěvována mileneckými dvojicemi. Místo bylo pojmenováno „Adamovo lože". Pod tímto názvem je uváděno dodnes. Z přiložených fotografií je patrné, jak nejen zub času, ale i turisté Adamovo lože ničí.

Toto kouzelné místo však má svoji další historii. Na staré pohlednici pocházející z 30. let 20. století se uvádí, že toto místo v minulosti sloužilo jako “Bratrské schromaždiště". Dokládá to nápis, jenž je vytesán ve skále vlevo od milenecké dvojice, s textem : "Bible Kralická z boží vůle = jest, byla a bude".

Kudy do jeskyně lásky - Adamova lože?

Místo se nachází asi půl kilometru od Hrubé skály. Z Hrubé Skály se vydáte po červeně značené turistické cestě směrem na Valdštejn. Po ujití asi půl kilometru vás na Adamovo lože upozornění turistické značení.Více k historii tohoto místa se mi nepodařilo zjistit. Prosím proto čtenáře, pokud můžete čímkoli přispět k rozšíření informací o historii Adamova lože, učiňte tak prosím v komentářích na konci tohoto článku. Děkuji.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 15.7.2024 13:14:35 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------