Hrad Valečov

L.  Sluka - 6.12.2001

Zřícenina malebného skalního hradu na západním okraji Českého ráje. Hrad je otevřen i v zimních měsících a o vánocích. Bližší informace najdete v tomto článku.

Hrad Valečov býval tvrdým oříškem pro nájezdy cizích vojsk. Zřícenina skalního hradu stojí na pískovcové skále a tyčí se nad obcí Boseň. Poloha hradu je příhodná jako základna pro další výlety do krajiny Českého ráje. V těsné blízkosti hradu se nachází vyjímečná česká rarita - Valečovské skalní světničky - byty a řemeslné dílny vytesané přímo do pískovcových skal.

INFO 2001 - 2002

Prohlídka : samostatně nebo s průvodcem.

Návštěvní doba podzim, zima, jaro 2001 – 2002 :

listopad – únor : soboty, neděle od 10,00 do 17,00 hodin, všední dny na objednávku,
v prosinci otevřeno i ve dnech 24. – 30. v době od 10,00 do 17,00 hodin,
březen, duben : soboty, neděle, svátky, v době od 10,00 do 17,00 hodin.

Letní sezóna 2002 :

květen – srpen otevřeno denně mimo pondělí od 09,00 do 17,00 hodin,
POZOR !! V měsících červenec a srpen otevřeno i v pondělí !!
září – otevřeno denně mimo pondělí od 09,00 do 17,00 hodin,
říjen – otevřeno soboty, neděle, svátky od 09,00 do 17,00 hodin.

Kastelán hradu Valečova Noční prohlídky :

květen, srpen – pouze na objednávku při počtu alespoň 10 osob.

Vstupné :

dospělí – 20,- Kč.
děti 6-15 let, důchodci a ZTP – 10,- Kč.
organiz. školní výpravy, studentské – 10,- Kč.

Kontakty :

Hrad je majetkem obce Boseň. Adresa : Hrad Valečov, 295 01 Mnichovo Hradiště,
Telefon a fax (obecní úřad): 326 784 204
Kastelán hradu : 603 / 837 024
Internetové stránky :http://valecov.zde.cz
Parkování : parkoviště 150 metrů pod hradem na okraji obce Boseň.
Autobus : 1 km v obci Boseň
Vlak : 5 km Mnichovo Hradiště

Historie hradu Valečov

Hrad Valečov se nachází v malebné krajině na západním okraji Českého ráje, nad obcí Boseň.
Přesná doba založení hradu není známa. První písemná zmínka pochází z let 1316- 1318, z období šarvátek zdejší drobné šlechty.

Zajímavost : Hrad nese české jméno – Valečov. To bylo spíše vyjímkou, neboť většina tehdejších hradů nese německý název.

Hrad byl původně zřejmě jen dřevěný a jen z části vytesaný do skály. První kamennou stavbou pocházející z pol. 14. století byl palácový komplex, vystavěný na čtyřech hradních skalách. Ze zbytků stavby lze usuzovat, že pukliny mezi skalami byly zazděny, čímž byly skály spojeny v jeden blok. Část puklin pak sloužila jako pomocné prostory (vinné sklepy, kuchyně apod.).
V roce 1439 byl hrad dobyt a vypálen, když se jej zradou zmocnil Jindřich z Vartenberka a na Děčíně a vdovu Machnu se sirotky odtud odvezl na hrad Děčín. Zde vdovu věznil až do roku 1441, kdy mu Machna pod nátlakem Valečov přenechala.
Hrad byl zřejmě v rozvalinách až do poloviny 15. století. Pak jej dal znovu vybudovat a opevnit Vaněk z Valečova – královský úředník Jiřího z Poděbrad. Uvádí se, že tehdy k hradu přibylo i mohutné a kamennou hradbou s dělostřeleckými baštami opevněné podhradí s pivovarem, kovárnou a dalšími hospodářskými stavbami. Dnes se v těchto místech nachází sad.
Hrad Valečov byl v době své slávy tvrdým oříškem i pro nájezdy cizích vojsk. Při vpádu křižáků z Lužice do Čech v roce 1468 sice křižácké vojsko vypálilo okolní vesnice s městečkem Kněžmost, ale na dobře opevněný hrad si netroufli. Křižáci pak byli u Turnova rozprášeni vojskem Jiřího z Poděbrad.
Po roce 1555 byly na hradě prováděny poslední rozsáhlejší stavební úpravy. Po smrti Jiřího Vančury z Řehnic byly hrad a panství rozděleny mezi jeho syny Hynka a Zikmunda. Z původního hradního komplexu vznikla dvě torza s podstatně menší možností využití. Rozdělením hradu na dvě části ztratil hrad svůj pevnostní charakter a sloužil později jen jako přechodné sídlo panstva a sídlo správy obou panství.
Další majitelé se proto snažili získat do držení hrad celý. To se podařilo až 8.12.1592 Markétě a Albrechtu Zdeňkovi ze Sulevic. Hrad pak postupně měnil majitele. V roce 1623 byl zkonfiskován a získává jej Albtrecht Eusebius z Valdštejna. Pak se opět v držení hradu vystřídalo několik majitelů, až roku 1652 kupuje hrad Ferdinand Arnošt z Valdštejna, majitel Mnichovohradišťského panství.
Po třicetileté válce je hrad již ve velmi zchátralém stavu. Postupně se stává obydlím chudiny a zdrojem levného stavebního materiálu. Skalní byty na Valečově opustili poslední obyvatelé v r. 1892.
Opravy hradu v novodobé historii započaly až v roce 1914, kdy Klub českých turistů provedl základní zajištění zříceniny a hrad přestal být rozebírán na stavební materiál. V roce 1933 bylo provedeno statické zajištění, instalováno zábradlí a zavedena průvodcovská služba.
Nynějším majitelem památky je obec Boseň, do jejíhož majetku hrad patří od roku 1994.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 15.7.2024 13:34:10 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------