Zřícenina hradu Kumburk

L.  Sluka - 18.9.2002

Hrad Kumburk Zbytky gotického hradu Kumburk na čedičové homoli západně od Nové Paky jsou pozůstatkem slavné české minulosti. Hradní zřícenina nabízí výhled do širého kraje jakož i příjemné odpočinutí po procházce nádhernou přírodou.

Hrad Kumburk se poprvé připomíná v roce 1352, v souvislosti s Markvartem z Hrad Kumburk - horní částGoldenburka. V uvedeném roce hrad tedy již v nějaké podobě existoval. Je však možné že zakladatelem hradu byli Načeradici , kterým toto území patřilo již před Markvartici. V roce 1406 přešel hrad do rukou Jindřicha Krušiny z Lichtenburka a následně jeho syna Hynka. Hynek Krušina byl velkým příznivcem husitů a byl jedním z 425 českých šlechticů, který připojil svůj podpis na protestní list proti upálení mistra Jana Husa. Za nedlouho po bitvě u Ústí (1426) však přechází na stranu Zikmunda. Umírá roku 1454 a jeho potomci drželi hrad až do roku 1500 kdy se majiteli hradu stali Žehušičtí ze Stájova. Po té hrad vlastnil od roku 1513 vnuk Jiřího z Poděbrad Bartoloměj kníže Munstrberský.

Vstupní část hradu Zajímavost : Syn Jiřího z Poděbrad se roku 1515 utopil v Dunaji. Pravděpodobně se jednalo o politický atentát.

V roce 1517 získávají hrad Berkové z Dubé, 1529 Trčkové z Lípy, 1607 Zikmund Smiřický ze Smiřic, který však bydlel v pohodlnějším Jičíně.

Zajímavost : K období vlády Zikmunda Smiřického se váže následující příběh. Jeho dcera Eliška Kateřina se zamilovala do kováře Jiřího Wágnera. Pro tento nerovný vztah ji nechal Zikmund Smiřický uvěznit na hradě, kde pak strávila 11 Vstup do sklepení hradulet až do roku 1619, kdy byla ze zištných důvodů osvobozena Ottou z Vartenberka. Eliška Kateřina po té vstoupila ve spor se svojí sestrou o majetek, neboť její otec Zikmund Smiřický byl v té době již rok mrtev. Spor řešila královská komise. Při jednání na zámku v Jičíně došlo k výbuchu, který měla zapřičinit sama Eliška, neb komise rozhodla v její neprospěch. Následkem výbuchu zahynulo na 60 lidí a druhý den po výbuchu následkem popálenin zemřela i samotná Eliška.

Po bitvě na Bílé Hoře se majetku zmocnil Albrecht z Valdštejna. Po jeho smrti daroval panství císař v roce 1634 Rudolfovi z Tiefenbachu. Na základě císařského rozkazu byl hrad roku 1658 pobořen, aby se nemohl stát opěrným bodem nepřítele či loupeživých rytířů. Tento osud potkal i mnoho dalších hradů, mezi nimi např. nedalekou Veliš.

Hradní sklepení V roce 1934 přešel hrad do vlastnictví státu přičemž správcovství se tehdy ujal Klub českých turistů.

Zajímavost : Hrad se původně jmenoval Goldenburk (Zlatý hrad), později byl nazýván Kolburk, až se jeho název ustálil na současném Kumburk.

Za příznivého počasí je z hradu nádherný výhled na Krkonoše s podhůřím, Polabí až ke Kolínu, Jičínsko, Náchodsko,Trosky, Tábor (u Jičína), Kozákov, Ještěd, České středohoří.

Hrad Kumburk láká k návštěvě z Nové Paky (po červené), ze Staré Paky (po zelené), z městečka Železnice či hory Tábor.

Hrad je v péči dobrovolníků, kteří se snaží o to, aby pozůstatky hradu byly uchovány i pro další generace.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 15.7.2024 12:33:04 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------