Kříž v Hrdoňovicích je zachráněn

*  moh - 14.12.2006

Historik umění PhDr. Václav Paukrt (vlevo) z Památkového úřadu Pardubice spolu s akademickým sochařem Petrem Roztočilem před obecním úřadem v Újezdu pod Troskami. Jejich setkání nad zachráněnými památkami v Českém ráji není poslední.HRDOŇOVICE – Ještě na počátku letošního roku hrozil na návsi v Hrdoňovicích zřícením starý pískovcový kříž. Moc nescházelo a mohl poničený dosednou na sousední kapličku. Památka je už restaurovaná a v úterý 12. prosince prošla odbornou kontrolou. Byl přitom vedoucí oddělení Národního památkového ústavu v Pardubicích Václav Paukrt.

     Prací na záchraně pískovcového kříže se ujal akademický sochař Petr Roztočil z Malé Historik umění PhDr. Václav Paukrt (vlevo) z Památkového úřadu Pardubice spolu s akademickým sochařem Petrem Roztočilem před obecním úřadem v Újezdu pod Troskami. Jejich setkání nad zachráněnými památkami v Českém ráji není poslední. Skály. „Bylo nutné opravit a pořádně vybetonovat základy kříže,“ naznačil sochař. „Právě jejich narušením se celá stavbička bortila. Po očištění jednotlivých dílů jsem kříž postupně znovu vystavěl. Dva vrchní díly kříže jsem měl před tím doma v ateliéru, rovněž potřebovaly opravu a další ošetření proti povětrnostním i jiným vlivům,“ dodává Petr Roztočil, který v Českém ráji obnovil už řadu památek. Spolu s restaurátorem Petrem Verichem například odborně ošetřili Mariánský sloup na Valdštejnově náměstí v Jičíně, Detail lidové památky, který restauroval sochař Petr Roztočilsv. Trojici v Podůlší a další díla dávných kameníků.


     Historik umění PhDr. Václav Paukrt odborně zhodnotil dokončenou obnovu památky. „Je to památka lidového charakteru. Je datována k roku 1796, ale není jejím tvůrcem signovaná.“


     Místostarostka Újezdu pod Troskami - kam Hrdoňovice patří - Danuše Maříková nám ještě uvedla, že obec na opravu lidové památky uvolnila na 80 tisíc korun. Na jaře se odborníci ke kříži ještě vrátí a posoudí, jak se spojení jednotlivých kamenných dílů po zimě chová. Potom může být památka znovu vysvěcena. (moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 21.9.2019 17:10:24 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------