Otec František má jubileum

*  moh - 20.12.2006

Otec František spravuje římskokatolickou farnost v Rovensku pod Troskami od roku 1981     ROVENSKO POD TROSKAMI - Významné životní výročí - 70 let si v pátek 22. prosince připomíná farář František Kocman a s ním i věřící z jeho rozsáhlé farní usedlosti.

     Otec František se narodil roku 1936 v moravské vísce Křtiny na Blanensku ve velmi početné rodině.

Pro věžní hodiny v kostele na Týně získal farář vyřazený hodinový stroj z Moravy. Pečlivě se o něj staráUž jako malých chlapec se točil kolem kostela a zvonů. Měla na to vliv zejména rodinná výchova, a také prostředí. Křtiny jsou totiž od nepaměti významným poutním místem. Podle starého vyprávění v tamním údolí křtili svatí věrozvěstové Cyril a Metoděj. František už jako malý školák rád ministroval a křtinský kostelník mu brzy dovolil pravidelně zvonit na kostelní zvony.

     Po stavební průmyslovce se velmi komplikovanou cestou dostal na studium teologie. Dokonce mu známý v Praze vymohl slyšení u prezidenta Antonína Zápotockého. Na kněze byl vysvěcen v létě 1961. Na farnost v Rovensku pod Troskami byl instalován roku 1981.

     Jako duchovní správce se stará o věřící a kostely na Hrubé Skále, v Přáslavicích, Rovensku, Újezdu, Veselé a Vyskři. Později převzal ještě velkou farnost v Libuni s Mladějovem.

Chloubou farnosti jsou rebelantské obrácené zvony. Jeden čas však hrozilo, že nebudou jejich zvoníci. V současnosti je situace v Rovensku - díkybohu i skupině zaujatých lidí - vyřešena.     Zasloužil se o to, že jeho svatostánky jsou většinou v dobrém stavu a zabezpečené. Nejednou se však některé stavební aktivity obětavého duchovního dostaly do křížku se stanovisky památkářů. Často úpravy prováděl bez stavebních povolení, protože – jak říká- řádnou cestou by je na asi nezískal. Například nejvíce kritizovaná přístavba zákristie k farnímu kostelu sv. Václava na Týně Národní památkový úřad nakonec vcelku podpořil. S velkou finanční pomocí Nadace B. J. Horáčka řídil třeba úplnou rekonstrukci kostela sv. Josefa na Hrubé Skále. Vedle věřících to oceňují i návstěvníci pravidelných letních koncertů.

     Ve svém volném čase - hlavně v minulosti – se otec František věnoval řezbářství. Po mnoho let například vyřezával velký novogotický oltář, který je ozdobou malé modlitebny na faře. Ve farním kostele sv. Václava má z lipového Dost času v minulosti trávil otec František v dílně u ponku, s dláty a dalšími nástroji. Tady vznikal třeba dřevěný betlém,  křížová cesta i další jeho díla. Celoživotní prací je novogotický  oltář.dřeva vyřezávaný betlém i křížovou cestu. Ve stejném kostele pravidelně pečuje o starý hodinový stroj, který pohání ručky na kostelních hodinách.

     A vůbec se nebojí výšek. Když třeba potřebují namazat kluzná místa zvonů, tak farář klidně vyleze ven na úzkou plošku sanktusní věžičky a nebojácně balancuje ve výšce minimálně 20 metrů nad zemí.

     Páter František s pomocí mnoha dobrých lidí usiluje také o obnovení rekvírovaných zvonů z věží několika kostelů. Nyní organizuje sbírku v Libuni a okolí. Na stole má další plány. Vedle záležitostí duchovních mu na srdci třeba leží zajištění sakrálních objektů proti krádežím. Přejeme páteru Františkovi Kocmanovi v jeho záslužné práci hodně sil do dalších let.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 21.9.2019 17:35:26 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------