Údolí Plakánek zdevastované

L.  Sluka - 16.4.2007

"Zmar, zkáza a totální devastace... Ví o tom vůbec někdo z CHKO a viděl to?" Tak někteří návštěvníci Přírodní rezervace ÚDOLÍ PLAKÁNEK popisují situaci, která v těchto místech nastala po těžbě dřeva. Zprávy byly natolik děsivé, že jsme se vydali do údolí s fotoaparátem abychom se sami přesvědčili. V tomto článku najdete fotografický průřez Plakánkem. Posuďte sami.
Text pod fotografiemi.

 

Začátek Plákánku (u Kosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Území patří pod Správu CHKO Český ráj (vedoucí RNDr. Lenka Šoltysová).

Správa CHKO Český ráj vydala Stanovisko k těžbě v Údolí Plakánek. V jeho závěru se píše, cituji:

"Zcela chápeme rozhořčení veřejnosti nad provedenou těžbou. Vždy je smutný pohled na kácení stromů v mýtním věku. Závěrem bychom chtěli ještě jednou zdůraznit, že jakkoli hluboce vnímáme provedení těžby v tomto turisticky atraktivním území jako nepříliš šťastné, tak jsme jako orgán ochrany přírody vázáni platnou legislativou a ta v tomto případě nebyla překročena. Zároveň jsme povinni respektovat práva vlastníka území."

Bohužel, stanovisko není opatřeno ani datumem, ani podpisem odpovědného pracovníka Správy CHKO Český ráj. (patrně se pod stanovisko nechce nikdo podepsat - pozn. red.)

Celé stanovisko Správy CHKO najdete zde: http://www.ceskyraj.ochranaprirody.cz/res/data/093/013063.pdf (formát PDF 27,2 KB)

Co dodat. Snad jen to, že cesta v Přírodní rezervaci Údolí Plakánek bude co nejdříve uvedena do původního stavu a bude tak nadále sloužit svému účelu.

Na závěr ještě dovolte poznámku: V současném stavu (ani za suchého počasí), nedoporučujeme používat cestu rodičům s malými dětmi, s kočárkem, pohybově méně zdatným seniorům, tělesně postiženým občanům a vozíčkářům. Za mokra je pak cesta velmi problematická pro všechny.

Fotografováno dne 14.4.2007

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 11.12.2023 17:46:42 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------