Sdružení Dědina má webové stránky

*  moh - 10.6.2007

Ve sbírkách jsou i návrhy kalendářů, pro které Jan Dědina nakreslil portréty hezkých ženTatobity - Občanské sdružení Dědina z Tatobit, které mimo jiné usiluje o rozvíjení odkazu bývalého malíře Jana Dědiny má svoji internetovou prezentaci. Je součástí webových stránek 0becního úřadu v Tatobitech na adrese www.tatobity.cz/dedina

     Podle vyjádření předsedy občanského sdružení Petra Peška, budou se na těchto stránkách snažit postupně představit všechna malířova díla, obrazy, Ve sbírkách jsou i návrhy kalendářů, pro které Jan Dědina nakreslil portréty hezkých ženakvarely, různé kresby i studie, které se jim podaří získat. Členkami sdružení jsou dvě malířovy vnučky, které věnovaly kopie některých děl. Sdružení ale dál pátrá po všem, co je spojováno se životem slavného malíře.

     Jan Dědina v obci na úpatí Kozákovského hřbetu žil a tvořil od 30. let minulého století. Před tím si prožil velmi úspěšnou uměleckou etapu života v emigraci ve Francii, odkud si přivezl do Čech i manželku. Umírá v Tatobitech roce 1955 ve věku 85 let. Zastupitelstvo obce Tatobity udělilo v roce 2004 malíři čestné občanství.

     K novým programům aktivního sdružení pak patří dokumentace malých obecních kapliček a zvoniček v Českém ráji a v Pojizeří, oživování lidových zvyků a obyčejů. Usiluje také o spolupráci sdružení a různých občanských aktivit v Českém ráji. Sdružení a jeho členové se starají o malířovu zahradu v Tatobitech.

Jiří Mohaupt

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 21.9.2019 17:10:20 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------