Odešel známý astronom Josef Kabeláč

*  moh - 12.1.2008

JIČÍN - Ve smuteční obřadní síni v Jičíně se dnes dopoledne rozloučila rodina a široká veřejnost s Prof. Ing. Josefem Kabeláčem. Rodák z Jičína zemřel v pondělí 7. ledna 2008 ve věku 78 let.

     Josef Kabeláč se narodil 13. října 1929. Od mládí se zajímal o astronomii a tak bezprostředně po absolvování zeměměřického studia na VŠSN ČVUT v Praze v roce 1952 se Foto: MAFA Otakar Grusserstal asistentem katedry vyšší geodézie. Kandidátskou práci obhájil 1966, habilitační práci 1969. Tématy jeho prací bylo užití astrografie v geodézii.

     Docentem pro obor geodetické astronomie a geofyziky byl jmenován v roce 1978, profesorem roku 1991. Po skončení pedagogického působení Prof. E. Buchara převzal přednášky geodetické astronomie, které rozšířil o moderní základy kosmické geodézie. V tomto oboru byl i školitelem vědeckých aspirantů a doktorandů, řešitelem výzkumných úkolů, autorem více než 100 odborných prací a přednášek včetně skript, které došly uznání tuzemské i zahraniční odborné veřejnosti.

     V poslední době spolupracoval s FSv ČVUT, přednášel na Západočeské univerzitě v Plzni a na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava, pro které připravil skripta. Je citován nejen v českých biografických slovnících, ale i v prestižních britských a amerických biografických publikacích.

     Josef Kabeláč se spolu s dalšími přáteli po celý život také zajímal o všechny stavby, které ve městě založil a nechal postavit pověrčivý Albrecht z Valdštejna. Pro nezasvěcené bylo až s podivem, jak byly na tehdejší dobu velmi dobře a přesně geodeticky a také astronomicky zaměřené.

      “Například známá čtyřřadá lipová alej vytvořená za Valdštejna má délku jedné námořní míle,” zmínil profesor Kabeláč v jednom našem rozhovoru. “Něco už je dokázané, něco jsou jen doměnky, to je třeba říci, za něčím si stojíme. Je 1850 metrů dlouhá a s velikou přesností směřuje do bodu, ve kterém slunce zapadá o letní rovnodennosti. To je výjimečné, protože to je s přesností několika málo minut. V té době přesnost měření byla složitá, vzpomeňme si na to, že v té době teprve vznikaly Keplerovy zákony na základě měření astronoma Tycho Brahe. Ta měření měla přesnost jedné, ty nejhorší, snad dvě obloukové minuty. Valdštejn měl moc i důvěru, bylo to jeho nejlepší životní období a jeho vévodství bylo nejmocnějším teritóriem,” zdůraznil tehdy v našem rozhovoru astronom Josef Kabeláč. K jeho odkazu i pracem se budeme trvale vracet.

Jiří Mohaupt

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 21.9.2019 17:11:24 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------