Opravený Rokytňák se znovu napouští

*  moh - 17.4.2008

Obrovitá kaverna, ktera vznikla po jarních povodních roku 2006ROKYTNICE – Hrubá Skála – Jedna z turisticky vyhledávaných vodních ploch Českého ráje Rokytnický rybník - se siluetou Trosek v pozadí - se po rekonstrukci hlavní hráze opět napouští. V roce 2006 došlo na jaře k podmáčení hráze za vypouštěcím zařízením a k jejímu následnému propadnutí. Celá oprava a nové technické vybavení rybníku stálo více jak milion korun.

Na rybník i do jeho okolí se hned začal vracet život, objevují se vodní ptáci a dávají o sobě vědět i obojživelníci. Skřehotavé žabí hlasy se opět nesou noční tmou. Rybáři Kamenná hráz těsně před napouštěním vody, je vidět i budoucí lovištěpomohli s rychlejším napouštěním, když odpustili část vody z navazujícího horního rybníku Hrudka.

Opravu hráze Rokytňáku i jeho požeráku, jak se odborně říká vypouštěcímu zařízení se samostatným odtokem přebytečné vody, provedla zkušená rybníkářská firma Zvánovec z Českých Budějovic. S těžební technikou v silně rozbahněném terénu pomáhali smluvní partneři z našeho regionu. Původní podemletá hráz se nejdříve odtěžila a na její dno rybníkáři uložili nové betonové odtokové potrubí. Potom potrubí osadili na návodní straně novým betonovým požerákem. Současně se stavbou kamenné hráze se obnovilo vlastní tělo sypané hráze. Používal se po vrstvách válcem dusaný vytěžený materiál ze dna rybníku a také vápno. Pískovec použitý na stavbu hráze se dovezl z lomu až od Lovosic. Martin Čeloud nám ukazuje část projektu, který pamatoval na zlepšení technického vybavení rybníkuSoučástí nové hráze je i vývařiště, kde z potrubí vytéká přebytečná voda z rybníku.

Současně se na Rokytňáku zlepšily podmínky také pro budoucí výlovy. Jak nám na projektu ukázal rybníkář Martin Čeloud, rybáři mají na dně pod stavidlem více než 15 metrů dlouhé zpevněné loviště a na jejím boku kádiště. Do vody se dá nyní sestoupit novými schody, které poslouží také při rekreačním koupání.

Vlastníkem rybníku je Správa CHKO Český ráj, vodní plochu má v nájmu Rybářství Chlumec nad Cidlinou, středisko Březina. Vlastní hráz je potom pozemkového úřadu. Podle informací vedoucího správy CHKO Ing. Jana Mocka, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR uvolnila na projekt 30.000 a na rekonstrukci hráze 1,112.000 korun.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 21.9.2019 17:44:38 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------